បាល់ទាត់ម៉ូណាកូ - ASM: Thierry Henry ប្រមាថ Lala, ស្រែកប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាកណ្តាលនិងការវិភាគនៃ VAR! - FOOT 01

ការបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៃប្រទេសម៉ូណាកូ (1-5) នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍នេះបានដាក់នៅលើសរសៃប្រសាទ Thierry Henry បានភ្ញាក់ផ្អើលដោយកាមេរ៉ានៃ ...
ទំព័រ 1 នៅលើ 641