បទសម្ភាសន៍ជាមួយ Jay Z និង Foxy Brown, 1996 - VIDEOEntretien avec Jay Z et Foxy Brown 96 XCHARX

វីដេអូនេះបានលេចមុខជាលើកដំបូង https://www.youtube.com/watch?v=VELMX2ler2Q