កាសែតម៉ោង ៦ ៈ ៣០ ព្រឹកថ្ងៃទី ០១ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០២០ - វីឌីអូ

ស្វែងរកកាសែត RTL ជាមួយបុគ្គលិកវិចារណកថារបស់អេសអិលអិលថ្ងៃទី ២៦ ខែកុម្ភះឆ្នាំ ២០២០ តាមប្រព័ន្ធអេសអិលអិមអរ។ វីដេអូនេះបានលេចមុខជាលើកដំបូង https://www.youtube.com/watch?v=ieyF26f2020xYM
កុំធ្វើតាមតំណនេះឬអ្នកនឹងត្រូវបានហាមឃាត់ពីគេហទំព័រនេះ!