ជូតប៉េងប៉ោះស្រស់នៅលើមុខរបស់អ្នកហើយលទ្ធផលនឹងធ្វើឱ្យអ្នកភ្ញាក់ផ្អើល

[Social_share_button]

ធម្មជាតិគឺពោរពេញទៅដោយអាថ៌កំបាំងនិងផលប្រយោជន៍សុខភាពដែលមនុស្សភាគច្រើនមិនដឹង។ វាប្រែចេញថាឱសថធម្មជាតិជាច្រើនដូចជាប៉េងប៉ោះត្រូវបានលាក់នៅក្នុងសួនបន្លែរបស់អ្នក។ ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់បានត្រឹមត្រូវ, ផ្លែឈើនេះអាចធ្វើការអស្ចារ្យនៅលើស្បែករបស់អ្នក។ ប្រភព: https://www.santeplusmag.com/frottez-tomate-fraiche-visage-results-etontont/