អ្នកគាំទ្រ Aubameyang និង Arsenal មិនយល់ស្របជាមួយ FIFA20 - ស្ថិតិចុងក្រោយបង្អស់របស់ VIDEOបន្ទាប់ពីបានឃើញពិន្ទុសរុបរបស់គាត់កើនឡើងមួយពិន្ទុបើទោះបីជាម្ចាស់មេដាយមាសពិភពលោករបស់គាត់កាលពីឆ្នាំមុនអ្នកគាំទ្ររបស់ Aubameyang និង Arsenal បានបន្តនៅលើបណ្តាញសង្គម Twitter នៅថ្ងៃនេះដើម្បីបង្ហាញពីការខកចិត្តរបស់ពួកគេ។

វីដេអូនេះបានលេចមុខជាលើកដំបូង https://www.youtube.com/watch?v=8nqrAorxwpM