នេះគឺជាអត្ថន័យនៃស្រអាប់នៅលើថ្ពាល់ - SANTE PLUS MAG

ភាពទាក់ទាញពិសេសរបស់ Trump ភាពស្រអាប់គឺជាអាវុធពិតនៃការល្បួងជាពិសេសនៅពេលពួកគេបង្ហាញរាងប្រហោងថ្ពាល់។ កាលពីមុនរន្ធតូចទាំងពីរនេះដែលអាចលេចឡើងនៅពេលស្នាមញញឹមមួយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជា "ស្នាមម្រាមដៃរបស់ព្រះ" ដែលជាសញ្ញាសម្គាល់ដើម្បីកំណត់មនុស្សដែលមានសំណាងបំផុតដែលបានទទួលដោយព្រះគុណដ៏ទេវភាព។ ក្រោយមកទាំងនេះបានវិវត្តទៅជានិមិត្តរូបនៃភាពស្រស់ស្អាតភាពរឹងមាំឬប្រាជ្ញា។

អត្ថបទនេះបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូង សុខភាពទស្សនាវដ្តីសុខភាព