ហ្វេសប៊ុកនិងធ្វីតទ័របានលុបបណ្តាញមនុស្សយន្តរបស់ដូណាល់ត្រាំ - វីឌីអូ

0 148ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀត៖ http://podrobnosti.ua/
ហ្វេសប៊ុក: https://www.facebook.com/details
ក្នុង Twitter: https://twitter.com/details
ព័ត៌មានលម្អិត YouTube៖ http://www.youtube.com/user/details

វីដេអូនេះបានលេចមុខជាលើកដំបូង https://www.youtube.com/watch?v=VGfjjyVGUhs

commentaire អ៊ុ Laisser

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទេ។

កុំធ្វើតាមតំណនេះឬអ្នកនឹងត្រូវបានហាមឃាត់ពីគេហទំព័រនេះ!