ការធ្វើតេស្តឌីអិនអេសំរាប់លំហែកាយការអនុវត្តន៍ខុសច្បាប់នៅប្រទេសបារាំង - វីដេអូ

0 272កាន់តែមានវត្តមាននៅក្រោមដើមឈើណូអែលការធ្វើតេស្តឌីអិនអេនៅតែខុសច្បាប់នៅប្រទេសបារាំងហើយពេលខ្លះការប្រើប្រាស់របស់ពួកគេត្រូវបានគេរិះគន់។

https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/noel-les-tests-adn-un-cadeau-tendance-mais-interdit-en-france-7799780085

https://www.rtl.fr/emission/rtl-matin/rtl-matin-du-26-decembre-2019-7799780753

វីដេអូនេះបានលេចមុខជាលើកដំបូង https://www.youtube.com/watch?v=FleK5lL-ueY

commentaire អ៊ុ Laisser

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទេ។