វាជាភពផែនដីរបស់យើងចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣ ខែមករាឆ្នាំ ២០២០ - វីដេអូ

0 228ការចាប់ផ្តើមរបស់បារាំងបានបង្កើតអាគុយសូដ្យូមដើម្បីផ្តល់ថាមពលដល់រថយន្តអគ្គិសនី។ បច្ចេកទេសពុលនិងអេកូឡូស៊ីតិចជាងបច្ចេកទេសបច្ចុប្បន្នដែលត្រូវបានប្រើដោយផ្អែកលើលីចូមដែលអាចធ្វើបដិវត្តបានល្អលើវិស័យរថយន្តនេះ។

វីដេអូនេះបានលេចមុខជាលើកដំបូង https://www.youtube.com/watch?v=odi2sJk1eag

commentaire អ៊ុ Laisser

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទេ។

កុំធ្វើតាមតំណនេះឬអ្នកនឹងត្រូវបានហាមឃាត់ពីគេហទំព័រនេះ!