កម្មវិធីដ៏ចម្រូងចម្រាសបានត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែតើវាគួរទេ? - មនុស្ស

0 86

អ្នកចាញ់ដ៏ធំបំផុតដែលជាការប្រកួតប្រជែងសម្រកទម្ងន់បង្ហាញពីការប្រកួតចំនួន ១៧ រដូវកាលនៅលើ NBC ហើយជាជោគជ័យដ៏ធំធេង។

គាត់ក៏ជាមេដែកសម្រាប់ភាពចម្រូងចម្រាសនិងការមើលងាយផងដែរ។

អត្ថបទនេះបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូង (ជាភាសាអង់គ្លេស) mercurynews.com

commentaire អ៊ុ Laisser

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទេ។