កុមារជីហាដនិយម៖ "យើងបានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ ១៧" ទៅបារាំងប្រកាសឡេឌៀនតាម RTL - វីដេអូ

0 57រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេសបាននិយាយថាកុមារជីហាដចំនួន ១៧ នាក់ដែលមានអាយុក្រោម ៦ ឆ្នាំត្រូវបានឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីឬអ៊ីរ៉ាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅបារាំងវិញ។

https://www.rtl.fr/actu/politique/enfants-de-jihadistes-nous-en-avons-rapatrie-17-en-france-annonce-le-drian-sur-rtl-7800014980

វីដេអូនេះបានលេចមុខជាលើកដំបូង https://www.youtube.com/watch?v=JRVXhDi01BU

commentaire អ៊ុ Laisser

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទេ។