កូរ៉ូណាវ៉ាវីឥណ្ឌា៖ ការធ្វើអត្តឃាតរបស់ជនជាតិឥណ្ឌាដោយសារតែគាត់ត្រូវបានគេជឿជាក់ថាកំពុងឆ្លង

0 12

កូរ៉ូណាវ៉ាវីឥណ្ឌា៖ ការធ្វើអត្តឃាតរបស់ជនជាតិឥណ្ឌាដោយសារតែគាត់ត្រូវបានគេជឿជាក់ថាកំពុងឆ្លង

ទោះបីជាមានការប្រលងភាគច្រើនធម្មតាក៏ដោយក៏បុរសវ័យ ៥០ ឆ្នាំនេះភ័យស្លន់ស្លោមុនពេលសម្លាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីចៀសវាងឆ្លងចូលគ្រួសាររបស់គាត់។

commentaire អ៊ុ Laisser

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទេ។