មើលរឿងជ័យជំនះនៃស្នេហ៍ - ភាគទី ១៦៥

0 21

#LeTriompheDeLAmour # Episode165 - Leonela ពន្យល់ដល់ Fernanda អំពីការថើបដែលនាងបានផ្លាស់ប្តូរជាមួយ Osvaldo ។ Heriberto ជូនដំណឹងដល់ Victoria និង Max ថាបន្ទាប់ពីការសាកល្បងថ្មលទ្ធផលគឺផ្លូវការ: ម៉ារីយ៉ាទទួលរងពីវីរុសដូចគ្នាដែលធ្វើឱ្យអាល់ឡូសូកាន់តែប្រសើរ។ Bernarda ទៅ Nati ហើយយក Petit Juan Pablo ដោយគ្មាននរណាម្នាក់រារាំងគាត់បាន។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ Max សម្រេចចិត្តនៅជាមួយម៉ារីយ៉ាទោះបីគាត់ក៏ឆ្លងវីរុសដែរ ... កុំខកខានរឿងដែលនៅសល់របស់អ្នកដែលជាជ័យជំនះនៃស្នេហាគ្រាន់តែពេលនេះ ទូរទស្សន៍ណូវែល !

ប្រភព FACEBOOK៖ ទូរទស្សន៍ NOVELAS

commentaire អ៊ុ Laisser

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទេ។

កុំធ្វើតាមតំណនេះឬអ្នកនឹងត្រូវបានហាមឃាត់ពីគេហទំព័រនេះ!