សញ្ញាទាំង ១០ ដែលរាងកាយរបស់អ្នកកំពុងខ្វះទឹក - SANTE PLUS MAG

0 21

យើងបន្តនិយាយម្តងទៀត៖ ការផឹកគឺពិតជាសំខាន់ណាស់! ផ្សំដោយទឹកស្ទើរតែ ៦០ ភាគរយរាងកាយយើងបំបាត់ជាតិទឹក ២,៥ លីត្ររាល់ថ្ងៃតាមរយៈទឹកនោមដកដង្ហើមញើសលាមកល។ ការទទួលជាតិទឹកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជំនួសបរិមាណដែលបាត់បង់នេះគឺជាធាតុសំខាន់សម្រាប់រាងកាយដែលមានសុខភាពល្អ។ ប្រសិនបើយើងមិនអាចរស់បានច្រើនជាងពីរបីថ្ងៃដោយគ្មានទឹកវាគឺដោយសារតែអង្គធាតុរាវនេះជាប់ទាក់ទងនឹងមុខងាររាងកាយទាំងអស់។ ហើយនៅពេលដែលយើងខ្សោះជាតិទឹកមួយនេះធ្វើឱ្យប្រាកដថាឱ្យយើងដឹងដោយអារម្មណ៍នៃការស្រេកទឹកក្នុងចំណោមសញ្ញានិងរោគសញ្ញាផ្សេងទៀត។

អត្ថបទនេះបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូង សុខភាពទស្សនាវដ្តីសុខភាព

commentaire អ៊ុ Laisser

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទេ។