កីឡារដូវរងា: អ្វីដែលត្រូវធ្វើក្នុងករណីមានគ្រោះថ្នាក់ជិះស្គី? - វីដេអូ

0 2មីឆែលស៊ីមីសពន្យល់ពីរបៀបធ្វើសកម្មភាពក្នុងករណីមានគ្រោះថ្នាក់ជិះស្គី។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំមនុស្សជិត ១៥ ម៉ឺននាក់បានរងរបួសនៅលើជម្រាលភ្នំ។

https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/michel-cymes-comment-reagir-en-cas-d-accident-de-ski-7800082447

វីដេអូនេះបានលេចមុខជាលើកដំបូង https://www.youtube.com/watch?v=rWGKpUGF8cs

commentaire អ៊ុ Laisser

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទេ។