អារ៉ាហ្វាតគឺជាអ្នកដែលបានណែនាំការបង្ក្រាបព័ត៌មាននៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្នដោយគ្មានការយល់ព្រមពីអ័រប៊ីន - វីដេអូ

0 1ស្វែងរកព័ត៌មានលម្អិត៖ https://www.libertatea.ro/stiri/arafat-a-fost-cel-care-a-introdus-suprimarea-siteurilor-in-starea-de-urgenta-fara-stirea-lui-orban-guvernul-pregateste- une-explication-2914836
ជាវទៅឆានែលរបស់យើង: http://bit.ly/32lnDYI
ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី https://libertatea.ro

តាមដានយើងខ្ញុំតាមបណ្តាញសង្គម:
ហ្វេសប៊ុក: https://www.facebook.com/libertatea/
Instagram: https://www.instagram.com/libertatea/
ក្នុង Twitter: https://twitter.com/libertatea

វីដេអូនេះបានលេចមុខជាលើកដំបូង https://www.youtube.com/watch?v=acEJ4ZOk1nk

commentaire អ៊ុ Laisser

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទេ។