ចំពោះការប្រឈមមុខនឹងសម្ពាធលោកប៊ែតត្រាដ Cantat ប្រកាសចូលនិវត្តន៍ - វីដេអូ

0 126ស្ថិតក្រោមសម្ពាធដោយសារតែអតីតកាលតុលាការមានបញ្ហាលោកប៊ែរដ្រាត Cantat បានប្រកាសចូលនិវត្តន៍អំឡុងពេលការប្រគុំតន្ត្រីរបស់គាត់នៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលដែលជាដំណាក់កាលមួយនៃការ…

commentaire អ៊ុ Laisser

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទេ។